Ceník

Dlouhodobě 1 lůžkový 5180,- Kč os/měs

Dlouhodobě 2 a více lůžkový 4180,- Kč os/měs

Firmy Na měsíc 4180,- Kč na osobu.Na kratší dobu po dohodě.

Cena je uvedena Kč/CZK na osobu včetně DPH.

Pokoje nutno opustit při zániku ubytovací smlouvy a to do 10:00 hodin

 

UPOZORNĚNÍ !

Změna ceníku od 1. 10. 2013 z důvodu započtení poplatku z ubytovací kapacity Statutárnímu městu Ostrava do ceny ubytování !
(Obecně závazná vyhláška č. 6/2013)